Melkveebedrijf te Koufurderrige (Nederland)

Afgeleverd in Koufurderrige, een 2.20m pelikaanbak.