Gebruiks- en veiligheidsinstructies pelikaanbak

Gebruiksdoel van de pelikaanbak 

De pelikaanbak:

  • is als universeel werktuig bestemd voor het laden, grijpen en vervoeren van losse materialen zoals silage, stro, stalmest en / of compost. Tevens kan de bak worden gebruikt voor het laden van stukgoederen zoals stro- en silagebalen, mits de afmetingen en het gewicht passend zijn.
  • is niet bedoeld voor het grijpen van grassilage uit een rijkuil / sleufsilo. Maak in voornoemde situatie gebruik van een anders werktuig zoals een kuilsnijder. De bak kan worden gebruikt om deze gesneden grassilageblokken in een voerwagen te laden.
  • kan met geopende klem ook (beperkt) worden gebruikt als universele (grond/volume)bak, pas echter op dat de klem niet tegen de machine aankomt.
  • is niet geschikt voor het laden en grijpen van stukken materiaal zoals stenen of hout (bij bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden) omdat deze de klem kunnen beschadigen of verbuigen.

 

Regelmatig doorsmeren

Smeer de 3 draaipunten van de bak met behulp van de smeernippel regelmatig door.

 

Laadgoed goed vastklemmen

Zet altijd voldoende druk op het laadgoed, de tanden van de bak dienen zich veilig vast hebben geklemd in het te grijpen laadgoed.

 

Gelijkmatig laden

Laad de bak zo gelijkmatig mogelijk om de druk op de klem te verspreiden.

 

Gelijkloopventiel of gelijkloop motor

Voer de bak uit met een gelijkloopventiel of gelijkloop motor als de bak wordt gebruikt aan machines met een hydraulisch systeem met hoge capaciteit zoals shovels en verreikers.

 

Pelikaanbak afkoppelen 

Sluit de klem altijd volledig als je de pelikaanbak neerlegt en afkoppelt van de machine.

 

Technische belastingsgrenzen

Neem de technische belastingsgrenzen van zowel de machine (zoals toegelaten aslasten) en de pelikaanbak altijd in acht.

 

Mogelijke gebreken

Inspecteer de bak (o.a. de hydrauliekslangen) regelmatig op mogelijke gebreken.

 

Pelikaanbak heffen

Hef de bak niet verder op dan nodig is.

 

Openingswijdte 

De openingswijdte vanaf het mes gemeten tot de bovenkant van de klem is ca. 150 cm. Pas op dat de klem niet tegen de cilinders van de machine aankomt als de bak achterover wordt gehouden. Overweeg in dit geval om de openingswijdte te beperken door klossen in de cilinder te plaatsen of middels een hoek op de bak te lassen.

 

Pas op met rijden met een geopende klem

Let extra op met het rijden met (deels) geopende klem dat je geen ongewenste schade aanricht.

 

Stuur personen in de werkzone van de machine met pelikaanbak weg

De veiligheid van personen staat te allen tijde voorop. Personen kunnen potentieel bekneld raken als ze zich in de werkzone van de machine met pelikaanbak bevinden. Vervoer daarnaast ook geen personen in de pelikaanbak.

 

Vergrendeling pelikaanbak

Controleer altijd of de pelikaanbak goed vergrendeld is om te voorkomen dat de pelikaanbak van de machine afvalt tijdens gebruik.

 

Gekwalificeerde chauffeur  

Chauffeurs van de machine die werken met de pelikaanbak dienen gekwalificeerd te zijn en de verantwoordelijkheden die komen kijken bij het werken met een pelikaanbak goed te begrijpen. Instrueer personeel die met de pelikaanbak gaan werken goed.